072 - 518 72 71 info@harddisklagning.se

Säkerhetsradera lagringsmedier

Har ni lagringsmedier som ska skrotas eller är i behov av säkerhetsradering kan vi hjälpa er med detta. Vi raderar på säkert och validerat sätt och kontrollerar att ingenting går att återskapa från lagringsmediet efteråt. Sekretessbelagd information som inte får komma i orätta händer behöver hanteras på korrekt sätt då det inte hjälper att bara radera filer.Vill man vara säker på att filerna inte går att återskapa bör man lämna sitt lagringsmedia till en expert på området

Efter att vi raderat ert lagringsmedia får ni ett intyg på att arbetet är utfört samt en rapport med mer detaljer kring varje lagringsmedia.

Ni kan välja att skicka era lagringsmedier till oss eller lämna dom personligen. Vi kan hjälpa er beställa direktleverans med budbil om så önskas för större volymer.

Ni hittar samtliga priser för våra tjänster i vår prislista.

 

Hemlighetsstämlat material raderas tryggt hos oss.