072 - 518 72 71 info@harddisklagning.se

Villkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller för harddisklagning.se.
Beställare av tjänsten ”Felsökning” nedan kallad kunden.

1. Kundens åtaganden
Kunden skall förse Hårddisklagning.se med ifyllt formulär via hemsidan i samband med beställning. Uppdraget baseras på information som givits i detta formulär. Kunden ansvarar för att adressuppgifter är ifyllda korrekt vid beställning, då de kommer att användas för leverans tillbaka till kunden.
Status på kundens ärende förmedlas via e-post om inte annat avtalats.
Kunden ansvarar för att emballera alla försändelser väl och ansvarar frakten till Hårddisklagning.se.

2. Sekretess och säkerhet
Hårddisklagning.se åtar sig att hantera data och datasäkerhet i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Hårddisklagning.se åtar sig vidare att behandla all information rörande Kunden och Kundens data konfidentiellt, såvitt annat inte gäller enligt lag eller förordning. Kundens uppgifter sparas i enighet med bokföringslagen.

3. Nöjd-kund-garanti
Innan leverans presenteras resultatet av dataräddningen för godkännande av kund.
Skulle resultatet inte vara fullständigt har kunden rätt att neka leveransen och betalar då endast för eventuella reservdelar samt frakt.
Nöjd-kund-garantin gäller under förutsättning att kunden lämnat riktiga uppgifter om vilken data som eftersöks.

4. Priser
Hårddisklagning.se använder fast prislista utan löpande kostnader. Efter felsökning kontaktas kunden med ett kostnadsförslag på de åtgärder som kommer behöva vidtas. Vill kunden i detta läge avbryta betalas ingenting eftersom felsökningen är kostnadsfri. Reservdelar är inte inkluderade i priser på hemsidan utan tillkommer utöver detta. Betalning sker vanligtvis i förskott innan färdig rekonstruerad data levereras till kund. Betalning av reservdelar kan i vissa fall krävas i förskott.
Extra kostnader för frakt, ny hårdvara etc betalas av kunden.

5. Leveransvillkor
Kunden ansvarar för fraktkostnader och att paketera och leverera lagringsmediet till hårddisklagring.se. Hårddisklagning.se skickar alltid REK paket via Posten om inte annat avtalats. Dessa fraktkostnader betalas av kunden enligt prislista. Hårddisklagning.se sparar alltid en kopia på kundens data i minst 10 dagar utifall att något skulle inträffa med försändelsen tillbaka till kund. Kunden ansvarar för att under denna tid kontrollera att det nya lagringsmediet fungerar och att korrekt data finns där.

6. Ansvar
Hårddisklagning.se kan aldrig garantera att data kan räddas. Hårddisklagning.se kan heller inte garantera användbarhet av rekonstruerade filer, trots att de är felfria. Sökvägar till filer kan vid rekonstruktion gå förlorad och filerna kan därför vara svåra att veta var de hör hemma. Detta är inget som Hårddisklagning.se kan ansvara för. Eventuella krav riktade mot Hårddisklagning.se begränsas maximalt till det belopp som fakturerats kunden för utfört arbete. Hårddisklagning.se är inte under några omständigheter ansvarig för följdfel eller ytterligare skador på kundens lagringsmedia som uppstår under ett försök till dataräddning.

7. Beställning och ångerrätt 
Vid köp via Internet gäller Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Konsumenten har rätt att frånträda detta avtal genom att lämna eller sända meddelande om detta till harddisklagning.se via e-post eller formulär på hemsidan. Allmänna villkor inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts (ångerfrist). Genom ingående av detta avtal samtycker Du dock som kund till att Hårddisklagning.se får påbörja fullgörandet av tjänsten under ångerfristen. När Hårddisklagning.se har påbörjat utförandet av tjänsten upphör Din ångerrätt, även om ångerfristen ännu inte löpt ut. Därefter har Du således inte längre rätt att frånträda avtalet.

8. Säker dataradering
Vid beställning av säkerhetsradering av lagringsmedier ansvarar harddisklagning.se inte för något innehåll på lagringsmedierna. När dessa blivit raderade finns ingen möjlighet att återställa data. Harddisklagning.se ansvarar inte för om något innehåll på lagringsmedierna oavsiktligen går förlorat utan det är kundens ansvar att ingen kritisk data ligger lagrad på dessa enheter.

9. Ändringar i avtal
Hårddisklagning.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller tjänsternas utformning. Dessa villkor gäller tills vidare.

10. Tvist
Parterna skall i första hand lösa eventuella tvister genom förhandling. Kan parterna i sådant fall inte enas skall tvisten avgöras av allmän domstol. Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal.